• +46 21 33 44 66
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • SBR Byggingenjörerna

Fuktmätning/Skadeutredning

jänsten konstruktions- och fuktkontroll innebär att en undersökning görs av främst de grundkonstruktioner där man erfarenhetsmässigt vet att det kan finnas risk för fuktrelaterade skador. Undersökningen kan också avse andra konstruktioner efter överenskommelse.

Tjänsten konstruktions- och fuktkontroll innebär att en undersökning görs av främst de grundkonstruktioner där man erfarenhetsmässigt vet att det kan finnas risk för fuktrelaterade skador. Undersökningen kan också avse andra konstruktioner efter överenskommelse. Vid en konstruktions- och fuktkontroll utförs vanligen punktvisa mätningar med fuktindikatorer, upptagning av 1 till 3 inspektionshål i syfte att bättre bedöma konstruktionsutförandet och eventuell risk för skada.

Tjänsten konstruktions- och fuktkontroll är endast en stickprovsmässig kontroll och utgör inte någon fullständig skadeutredning. Utförande av konstruktions- och fuktkontroll ger oftast underlag för en säkrare teknisk bedömning av byggnaden men kräver att ägaren lämnar sitt medgivande till utförande av eventuella konstruktionsingrepp.


 I våra protokoll kan orden "fortsatt teknisk utredning" förekomma med det menas att skadeutredning kan behövas tex för att utreda mögelskador, fuktskador och lukter i ett hus dvs man kan föreslå fortsatt teknisk utredning avseende ett förhållande som inte kunnat klarläggas vid den okulära besiktningen. Sådan utredning kan även föreslås för misstänkta fel i en del av fastigheten som i och för sig inte ingår i överlåtelsebesiktningen.