• +46 21 33 44 66
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • SBR Byggingenjörerna

Kvalitetsansvarig

Kvalitetsansvariges åtaganden vid till/ombyggnader: Kontrollplaner enligt PBL§9, byggsamråd, egenkontroller, insamling av handlingar, lägeskontroll, slutintyg/byggnadsnämnden.

Kvalitetsansvariges åtaganden vid till/ombyggnader:
Kontrollplaner enligt PBL§9, byggsamråd, egenkontroller, insamling av handlingar, lägeskontroll, slutintyg/byggnadsnämnden.

Kvalitetsansvariges åtaganden vid till/ombyggnader:
Kontrollplaner enligt PBL§9, byggsamråd, egenkontroller, insamling av handlingar, lägeskontroll, slutintyg/byggnadsnämnden.

  Checklista kvalitetsansvarig enligt PBL-9kap

Lokalisering

Allmänna uppgifter om objektet

 Bygglov

Bygglovshandlingar samt ritningar, (blanketter) Byggnadsnämnden

Byggherre

Bygganmälan/Rivanmälan

Anmälan tre veckor innan start, BN

Byggherre

Byggsamråd

BN kallar till samråd

Byggherre/kvalitetsansvarige

Kontrollplan

Kvalitetsansvarige upprättar en kontrollplan

Utstakning

Byggherren/Entreprenören, byggnadsnämnden i vissa fall

Kontroller

Egenkontroller, Entreprenads-kontroller, Sakkunning-kontroller

Kvalitetsansvarige skall närvara vid besiktningar och kontroller

Slutbevis

Kvalitetsansvarige samlar ihop kontrollplanen och skickar in till BN som utfärdar ett slutbevis.

Kontroll utförd

Om byggnadsnämnden finner att det brister i förutsättningarna för att utfärda slutbeviset, skall byggnadsnämnden utan oskäligt dröjsmål ta ställning till i vilken omfattning byggnaden skall användas innan bristerna avhjälps. Enligt PBL 9:10 kap, 10:18 kap.