• +46 21 33 44 66
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • SBR Byggingenjörerna

Underhållsplaner för BRF

Varför besiktiga en bostadsrätt, d.v.s. göra en underhållsplan? Bostadsrättslagen är den lag som reglerar bostadsrättsföreningens verksamhet och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter

Varför besiktiga en bostadsrätt, d.v.s. göra en underhållsplan?
Bostadsrättslagen är den lag som reglerar bostadsrättsföreningens verksamhet och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Lag (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.  

Varför besiktiga en bostadsrätt, d.v.s. göra en underhållsplan?
Bostadsrättslagen är den lag som reglerar bostadsrättsföreningens verksamhet och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Lag (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.  

Utlåtandet i en underhållsplan innehåller sålunda en byggnadsteknisk beskrivning av delar med kommentartext om respektive konstruktioner. Dessutom tas det i en underhållsplan fram en bedömning av underhållsbehovet de närmaste 10-20 åren av åtgärder i byggnaden samt en mycket grovt uppskattad kostnad av varje aktivitet. Endast de ekonomiskt betydelsefulla åtgärderna är upptagna. Att jämföra kostnader för olika aktiviteter görs inte pga att det finns så många variabler som påverkar kostnaderna. Det krävs mycket detaljerad information om projektet för att få en bra överblick. En underhållsplan eller teknisk besiktning passar alldeles utmärkt för en statusbedömning på kommersiella fastigheter.

 Ett idag vanligt sätt att bli bostadsrättsinnehavare är att hyresrätten ombildas till bostadsrätt. Detta kan ske om tillräckligt många i fastigheten är intresserade av ombildning, minst 2/3 av de med förstahandskontrakt och som är folkbokförda på fastigheten.

 En bostadsrättsförening måste bildas för ändamålet och en intresseanmälan skall vara inlämnad till och godkänd av inskrivningsmyndigheten. Denna intresseanmälan kommer att synas i fastighetsregistret och är därmed en offentlig uppgift.

När intresseanmälan är registrerad i fastighetsregistret har bostadsrättsföreningen förköpsrätt ifall fastigheten skulle säljas. Bostadsrättsföreningen kan också gå direkt till fastighetsägaren och förhandla om ett köp av fastigheten. Naturligtvis måste fastighetsägaren vilja sälja för att det skall bli fråga om ombildning. 

Syfte

Vara förberedd på kommande underhållskostnader.

Jämna ut kostnaderna över en lång period.

Känna till årligt avsättningsbehov.

Skapa en rättvis boendekostnad över lång tid.

Följa upp och vid behov omprioritera åtgärder.

Underlätta revisorernas bedömning.

Kreditvärdigheten kan höjas.

Erfarenhets återföring.

Vem har nytta av planen.


Styrelsen: Arbetsredskap för den långsiktiga planeringen.

Förvaltaren: Kom-ihåg-lista och mängdförteckning.

Ekonomen: Analysmaterial för finansieringsstrategi.

Revisorn: Avstämningsmaterial för kontroll av föreningens status.

Lägenhetsspekulanten: Information om framtida underhållsåtgärder

Kreditgivaren: Underlag för kreditbedömning.